Kingdom Business Forum

by AEP

Të edukojmë kishat/besimtarët të kuptojnë më mirë ndikimin e tyre në tregun e punës

Pse ekzistojmë

Ne ekzistojmë të pajisim besimtarët që të shohin ungjillin e Jezu Krishtit të demonstruar, komunikuar dhe përqafuar në dhe nëpërmjet vendit të punës.

Çfarë bëjmë?

Ofrojmë resurse praktike si seminare, përkthime librash me qëllim pajisjen e besimtarëve në Shqipëri për të:

  • Përçuar besimin e tyre në vendin e punës
  • Sjellë shpresën e ungjillit në tregun e punës; dhe

  • Kuptuar më mirë perspektivën biblike për punën, biznesin dhe thirrjen.

Kush jemi

Forumi i Biznesit të Mbretërisë është një grup punë i filluar nga Projekti për Inkurajimin e Shqipërisë dhe përbëhet nga një grup ndërkombëtar besimtarësh të pasionuar dhe qëllim të bashkojnë besimin me vendin e punës.

Aktivitete & Zhvillime

Faqja [tcb_pagination_current_page]nga [tcb_pagination_total_pages]

Regjistrohuni për t'u njoftuar mbi aktivitetet e ardhshme